Grekiska gudar

Abaris

En av Apollos präster med en magisk pil som gjorde honom osynlig och på vilken han red genom luften. Han botade sjukdomar och gav orakelsvar

Abas

Kung av Argolis, sonson till Danaus. Han var Heras favorit, hon välsignade hans sköld och gjorde den motståndskraftig mot alla svärd

Abdersus

Herkules vän som blev uppäten av Diomedes hästar när han vaktade dem

Acamas

Theseus son och krigare av Troja

Achanta

Akantusträdets själ som en gång var en nymf älskad av solguden Apollo och som sedan, när hon rev honom i ansiktet när han försökte våldta henne, förvandlades till ett träd

Achelois

Mångudinna, (hon som driver bort smärtan)

Achelous

En flodgud som tävlade, och förlorade, mot Heracles för att vinna Ddeianira's kärlek.

Acis eller Akis

Skön yngling som älskades av havsnymfen Galatea. Han var son till Faunus, blev krossad av ett stenblock som hans rival, Polyphemus slungade på honom. De rivaliserade om Galateas kärlek

Acheron eller Akeron

Namnet på underjordens gränsflod över vilken färjkarlen Karon rodde de dödas skuggor till dödsriket Hades. I dödsriket fanns också andra floder
som Styx, Kokytos samt Pyriflegeton, men Acheron var den viktigaste.

Actaeon

Jägaren som såg Diana bada och därför förvandlades till en hjort, och sedan revs till döds av sina egna hundar

Adamanthea

Nymfen som skötte om Zeus (när Rhea gav Kronos en sten att svälja istället för den nyfödde Zeus).

Admetos

Enligt grekisk myt kung i Thessalien, gift med Alkestir.

Adonis

Adonis föddes efter incest mellan Kung Cinyras och hans dotter Myrrah. Afrodite såg Adonis vid hans födelse och blev så betagen av hans skönhet att hon gömde honom i en kista. Han var en vacker yngling som kärleksgudinnan Afrodite och underjordens gudinna Persefone älskade. Efter det att Adonis dödats av ett vildsvin fick han årligen en tid lämna dödsriket Hades och vistas på jorden.

Aeacus

Kung av Aegina. Son till nymfen Aegina och Zeus. Hera var arg över Zeus kärlek till Aegina och sände en landsplåga som dödade de flesta av Aeacus folk.

Aega

Syter till Circe och Pasiphae, dotter till solen. När Titanerna attackerade Olympiens gudar, placerade Gaia Aega i en grotta för att gömma hennes skönhet.

Aegeus

Far till Theseus, vilken sände honom till Kreta för att befria hans kungadöme från att betala en årlig tribut på 7 ungdomar och 7 jungfrur.

Aegina

Dotter till flodguden Asopus. Hon kidnappades av Zeus i form av en örn, och födde honom en son, Aeacus.

Aegisthus

Son till Thyestes och hans dotter Pelopia.

Aegyptus

Son till Belus och tvillingbror med Danaus.

Aeneas

Hjälte i Trojanska kriget som vid sin återkomst efter kriget, grundade den Romerska staten.

Aeolus

Han övervakade de fyra vindarna.

Aero

Även kallad Merope. Älskades av Orion och lovade honom äktenskap tills han i ruset våldtog henne.

Aeter (Aither)

Aeter var en tidig mytologisk gestalt som personifierade den eteriska rymden och hans namn betydde "övre luft". Han var son till Erebos och Nyx. Aither var både bror och make till Hemera. Han var den förstfödde andeväsendet av fyra elementen och han representerade luften. Aither ska ha varit en av tre lika sorters luft. Han var den allra översta lysande och skimmrande luften, självaste ljuset, som omslöt Uranos skyar där gudarna bodde, bergstoppar, moln, sjtärnor och månen. Mellanluften kallades Aer eller Khaos och det var den jordbundna luften som beskrevs som en genomskinlig dimma. Den allra understa luften var Erebos som fyllde underjordens mörka platser och de dödas rike.

Aethra

Theseus mor.

Afrodite

Kärleksgudinnan som enligt myten uppstod ur havet och landsteg på Cypern. Enligt Homeros var Afrodite gift med den halte smeden Hefaistos,men hon hade många älskare. Hon var mor till Eros och Aeneas. I en skönhetstävling mellan henne, Athena och Hera gav den trojanske prinsen henne priset vilket sedan ledde till trojanska kriget

Agamedes

Tvillingbror med Trophonius. De hjälpte till att bygga ett tempel till Apollo vid Delfi. Oraklet sade atrt de skulle hänge sig åt alla nöjen under sex dagar och på den sjunde skulle alla deras önskningar vara uppnådda.

Agamemnon

Kung i Mykene och bror till Menelaos. Mördades av sin hustru Klytaimestra och hennes älskare Aigisthos. Detta dåd hämnades av Agamemnons son Orestes och dottern Elektra.

Agave

Driven till galenskap av Dionysus såg hon sin son Pentheus som ett lejon och dödade honom med sina egna händer.

Agdos

Namnet på en klippa i Mindre Asien (Cybele i förklädnad) som Zeus våldtog. Avkomman av detta blev Agdistis, en hermafrodit.

Agenor

Kung Agenor, härskare i Fenicien. Han hade två barn, sonen Kadmos och dottern Europa.

Aglaia

Yngst av de tre gracerna, denna vackra och ädla dotter till Zevs och Eurynome. blev Hephaestus andra maka, enligt myterna.

Aiakos

Son till Zeus. En av de tre dödsdomarna som dömde de dödas själar.

Aigisthos

Älskare till Klytaimestra, kung Agamemnons gemål. Tillsammans med henne mördade han Agamemnon.

Aiolos

Poseidons son. Han var vindarnas herre. Han släppte loss dem och spärrade in dem i en säck på en flytande ö där de omgavs av bronsmurar.

Aion

Tiden som en gudom, framträdde i hellenismen

Ajas eller Ajax

På latin Ajax, namn på två grekiska sagohjältar i Iliaden. Ajas, Oileus son var känd som snabblöpare.

Ajas, Telamons son var en av de främsta hjältarna vid Troja.

Akilles

Han var son till Peleus och havsgudinnan Thetis som försökte göra honom osårbar genom att doppa honom i floden Styx. Hon höll honom i hälen när hon doppade honom och denna blev därför ej impregnerad. Vid Troja dödade Akilles bl a trojanernas främste kämpe Hektor. Senare blev Akilles själv träffad i hälen av en förgiftad pil från Paris båge.

Aktaion

En jägare som förvandlades till en hjort av gudinnan Artemis och slets sönder av sina egna hundar som straff för att han överraskade henne när hon badade.

Alastor

En hämnd-ande, den maskuline peronifieringen av Nemesis.

Albion

En havsgud, troligen den snällaste av Poseidons avkommor.

Alcippe

Dotter till Ares och Aglauros, hon blev våldtagen av Poseidon. Ares dödade våldtäktsmannen och bringades till de andra gudarna för att dömas. Det var den första mordrättegången.

Alcyone

Dotter till Eolus och maka till Ceyx (morgonstjärnans son). De var ett så lyckligt par så de drog på sig Heras avund så att hon sände en storm mot Ceyx's skepp så att han dränktes.

Alecto (Alekto)

En av de tre Eriennerna, hämndens gudinna.

Algos eller Algea

Eris son, smärtans och lidelsens gud.

Alectrona

En tidig gudinna, solens dotter.

Alkestis eller Alcestis

Maka till den thessaliske kungen Admetos vars liv hon förlängde genom att dö i hans ställe. Hon räddades dock från Hades av Herkules

Alkmene

Maka till Amfitryon. En natt besökte Zeus henne i Amfitryons gestalt när denne var på krigsstråt. Natten varade i tre dygn eftersom Hermes höll solen stilla. Alkmene blev havande med Herkules.

Amalthea

En get som gav sin mjölk till den nyfödde Zeus som baby. Hon förvandlades sedemera till en stjärna

Ambrosia

Det var den rätt som gjorde gudarna odödliga.

Amor och Psyche

I sagan rövar Amor bort kungadottern Psyche till sitt palats där han bara besöker henne om natten. Hon trotsar hans förbud att se på honom och lyser på honom med sin lampa när han sover. Han vaknar då och försvinner och först efter många försakelser får hon träffa honom igen.

Amfion och Zetos

Söner till Zeus och Antiope, en jordisk kvinna.De dödade sin mors fiende, Dirke, en Tebansk drottning, genom att binda henne vid hornen på en tjur (Farnesiska tjuren).Amfion var make till Niobe. Till tonerna av hans lyra skall stenarna ha lagt sig själva och bildat en mur kring Thebe.

Amfitrite

En av nereiderna och maka till havsguden Poseidon.

Amfitryon

Sagokung, son till Alkaios, gift med Alkmene med vilken han hade en son, Ifikles.

Amymone

En av Danaiderna. Den enda av dem som mördade sin make och undvek evigt straff.

Ananke

Grekiska som betyder nödvändighet. Ananke var dotter till Zeus och mor till Adrasteia och Moirae. Ananke var distributör av belöningar och straff.

Anaxarete

Grym jungfru som orsakade sin älskare (Iphis) att döda sig själv, och som förvandlades till sten av gudarna.

Anchises

Enligt Aneiden bärs han på axlarna av sonen ur det sammanstörtande Troja och följer honom på hans irrfärder. Far till Aeneas (med Afrodite). Han skröt om sin affär med henne, vilket Zeus hörde som då slog honom med en åskblixt och förvandlade honom till en krympling

Andrastos

Kung i Argos, ledde striden "de sju mot Thebe".

Andromache eller Andromake

Hektors hustru, slavinna hos Akilles son Neoptolemos. Vid Hektors död gavs hon till Pyrrus. Näre också han dödades gavs hon till Helenus (Hektors broder).

Andromeda

Dotter till kung Kefeus i Etiopien. För att blidka ett havsodjur som hotade att förinta hans land fjättrade han Andromeda vid stranden. Hon räddades av Persus som senare blev hennes make.

Antaios

En ond jätte, son till Poseidon och jordgudinnan Gaia. När han rörde vid sin moder jorden fick han oemotståndliga krafter. När Herkules brottades med honom blev han därför allt starkare var gång han kastades till marken. Herkules lyckades till sist hålla honom upplyft och kväva honom.

Anteros

Bror till Eros och gud över återgäldad kärlek. Han straffade de som trotsade och föraktade kärleken.

Antigone

Oidipus dotter. Trots sin morbror kung Kreons förbud begravde hon sin bror Polyneikes. Hon dömdes då att begravas levande men begick självmord, varefter hennes trolovade Kreons son Haimon, tog sitt liv.

Antinoos

En fager yngling från Bithynien, kejsar Hadrianus älskling. Drunknade i Nilen.

Antiope

Kungadotter i Thebe som överraskades sovande i skogen av Zeus i skepnad av en satyr. Resultatet blev tvillingarna Amfion och
Zethos vilka sattes ut för att dö men togs om hand av herdar. Antiope misshandlades av sin farbror Lykos och hans hustru Dirke men flydde och
förmådde sönerna att döda båda två.

Apollon

Näst Zeus den främste av gudarna, son till Zeus och Leto, tvillingbror med Artemis. Han räknas främst som spådomskonstens, ljusets, vishetens och skaldekonstens gud. Han vakade över naturen, odlingen och boskapen.

Apollonia

Ett helgon som fick sina tänder krossade innan hon led martyrdöden. Hon anses vara tandläkarnas skyddshelgon.

Arachne

En lydisk kvinna som utmanar gudinnan Athena i snabbvävning. Arachne segrar men får sin väv förstörd av Athena. Hon hänger sig så, varpå Athena förvandlar henne till en spindel.

Ares

Krigsguden, son till Zeus och Hera. Tillhörde de olympiska gudarna, utan att vara en av de främsta. Kärleksguden Eros var Ares son med gudinnan Afrodite.Han var också far till amasonerna

Arethusa

En källnymf vars kult särskilt var knuten till Arethuskällan på ön Ortygia i staden Syrakusa.

Arete

Hon var drottning över ett sjöfarande folk som Odessus mötte under sina resor. Hon var gift med kung Alkinoos med vilken hon hade barnen Nausikaa och Laodamas.

Argonauterna

Sagohjältar. Med skeppet Argo skulle de 50 argonauterna segla till Kolkis och hämta det gyllene skinnet, huden av en vädur. Kungasonen Jason
hade fått uppdraget med hjälp av Medea, dotter till kung Aietes i Kolkis lyckades han utföra detta.

Argos

En jätte med 100 ögon som alltid hade något öga öppet när han sov. Hera satte honom att vakta Io, men Argus dödades av Hermes som lyckats få honom helt i sömn genom att spela på sin flöjt. Efter döden förvandlades han till en påfågel, vars ögonteckning på stjärtfjädrarna skall vara ett minne av Argus ögon.

Ariadne

Hon var dotter till kung Minos och Pasifaë på Kreta. Hon förälskade sig i Theseus och gav honom ett nystan, den sk ariadnetråden, vilken hjälpte honom ta sig ur labyrinten sedan han dödat monstret Minotauros. Han var dock så otacksam att han övergav Ariadne på Naxos där Dionysos fann henne och tog henne till maka.

Artemis

Jaktens och månens kyska gudinna, dotter till Zeus och Leto, tvillingsyster med Apollon. Liksom brodern var hon både dråpare och hjälpare. De båda sköt Niobes barn till döds.
Artemis beskyddade också den rene Hippolytos och hjälpte kvinnor i barnsnöd. I en av sagorna om henne berättas att Orion försökte våldta henne. Hon frammanade då skorpioner som sticker ihjäl honom samt hans hund.Orion far sedan upp till himlen med sin hund och blir en stjärnbild, hunden blir stjärnan Sirius.

Asklepios

Läkekonstens gud. Hans attribut var en stav kring vilken en orm slingrar sig. Från början var han endast en heros, d v s son till en gud, Apollon och en jordisk kvinna, Koronis. Apollon satte honom i lära hos den läkedomskunnige kentauren Chiron. Han fick så goda kunskaper att han kunde uppväcka döda, vilket förargade Apollon så att han dödade honom med en blixt.

Askre

En najadnymf, mor till Poseidons son Oioklos. Hon bodde i huvudkällan i staden Askra i Boiotien och var möjligtvis dotter till flodguden Termessos.

Asteria

Dotter till titanerna Koios o Poebe och syster till Leto. Hon hade möjligen en dotter, Hekate

Astraios

Astraios var son till titanen Krios och Eurybia och bror till Pallas och Perses. Tillsammans med Eos, morgonrodnadens gudinna, blev han far till de fyra vindarna; Boreas, Euros, Notos och Zefyros, och deras syster Astraia.

Atalanta (Atalante)

Dotter till Klymene och Iasios. Friare tvingades springa ikapp med henne. Förloraren måste dö.Hon blev utsatt i skogen av fadern när hon föddes, då han önskade sig endast söner, hon överlevde dock och togs om hand av en björnhona. Hon gifte sig sedemera med Melanion och tillsammans fick de sonen Parthenopaios.

Ate


Personifikation av förblindelsen, en olycksgudinna. Härskade över ondskan och brottet, driver människor till onda handlingar. Dotter till Zeus.

Atena

Vishetens gudinna. Hon var dotter till Zeus, skyddspatron för vetenskapen, hantverkets, vishetens och det organiserade kriget. Favoritdjuret var ugglan. Avbildades oftast som en ung kvinna beväpnad med hjälm, lans, sköld och ett skyddspansar, kallat egiden.

Atlas

Son till titanen Japetos och bror till Prometheus. Han hade många döttrar, Taygete, Plejaderna och Hesperiderna. Hans uppgift var att bära upp himlavalvet.

Attis

Fruktbarhetsgud, älskare till Kybele, men berövades på grund av otrohet sin mandom.


Bia

En krigare, dotter till Pallas och Styx det var han som band Prometheus vid en klippa som evigt straff för att han gav elden till människorna.

Belos

Belos var en kung av Egypten. Han var son till guden Poseidon och prinsessan Libya av Memfis. Han var gift med najaden Ankhione och de hade tillsammans sönerna Aigyptos, Danaos, Kepheus och Phineus.

Bolbe

En sjögudinna.

Boreas

Nordostvinden, son till Eos.

Briareus

Också känd som Aegeon. En Titan med femtio huvuden och hundra händer.

Brimo

Dödsgudinna.

Brisa

En nymf, Dionysos barnsköterska.

Briseis

Hon gavs till Akilles som pris i Trojanska kriget, men togs från honom av Agamemnon.

Brize

Heras broms, stor som en sparv med gadd som en dolk. Hon skickades av Hera att tortera Io. Hermes räddade Io varefter han dödade Brize


Caligo

Kaos moder, och med honom blev hon mor till Nyx.

Charon eller Karon

Färjkarlen som förde de döda över floden Acheron till dödsriket Hades. Som betalning lade de efterlevande ett mynt i den dödes mun.


Cerberus

Trehövdad helveteshund som vaktade ingången till Hades.

Chariterna (Kariterna)

Behagets och glädjens tre gudinnor Eufrosyne, glädjen Aglaia, den glänsande samt Thaleia, den blomstrande De var alla döttrar till Zeus och oftast följeslagare till Afrodite.


Cheiron

Kentauer, avstod sin odödlighet till Prometheus förmån.


Chimairan

Var framtill lejon, på mitten get och baktill orm. Hon dödades av Bellerofon.


Circe

Fruktans gudinna.


Dafne

En nymf som för att undkomma Apollons kärlek bad sin moder Jorden att bli förvandlad till ett lagerträd.

Danae

Kungadotter som av sin far stängdes in i ett koppartorn där Zeus, som tog sig in i form av ett guldregn, befruktade henne. Hon födde sedan deras son Perseus


Danaos

Kung Belus och drottning Achinoes son, hans bror hette Aegypthus. Bröderna blev osams. För att få dem att sluta fred ville Aegypthus att hans 50 sönder skulle gifta sig med Danaos 50 döttrar, Danaiderna. Danaos bestämde sig för att låta äktenskapen ske. Han gav varje dotter en kniv, och på bröllopsnatten mördade de Aegypthus alla söner utom en, Hypermnestra som skonade sin man Lynkeus.
Artemis dödade Danaiderna för deras brott, och de hamnade i underjorden, dömda att för alltid ösa vatten i ett kärl med genomborrad botten.

Dafnis

Gestalt i grekisk mytologi. Han var en vacker herde som straffades med blindhet då han bedragit sin älskade, en nymf.

Danae

Hennes far Akrisios fick höra av ett orakel att hennes son skulle döda honom så han stängde in henne i en underjordisk cell så att hon aldrig skulle möta någon man. Zeus blev kär i henne, bröt sig in i form av ett guldregn. De fick sonen Perseus.

Danaiderna

Så kallades kung Danaos 50 döttrar. Dessa tvingades att gifta äkta de 50 sönerna till Danaos tvillingbror kung Aigyptos, Med undantag av en,
dödade de sina makar under bröllopsnatten. De straffades i underjorden genom att tvingas söka fylla ett såll med vatten, det s k danaidernas såll.

Daidalos

I grekisk saga en konstförfaren man som byggde kung Minos labyrint på Kreta. Daidalos föll i onåd och inspärrades i labyrinten men flydde tillsammans med sin son Ikaros med hjälp av ett par vingar, som han själv konstruerat

Damokles

Han var hovman hos Dionysios d. ä. i Syrakusa. När Damokles utgjutit sig om härskarens lyckliga och avundsvärda ställning, lät Dionysios under ett gästabud Damokles inta hedersplatsen med ett svärd upphängt i ett tagelstrå över hans huvud som symbol för maktens farlighet.

Deimos

I den grekiska mytologin personifikationen av fruktan, en av krigsguden Ares följeslagare

Delfi

Gammal grkisk stad vid foten av Parnassos. Här dyrkades Apollon och Pythia uttalade sina orakelsvar på alla frågor.

Demeter

Sädens, växtlighetens och den odlade jordens gudinna. Demeters dotter Kore rövades till underjorden av Hades. Under den tid som Demeter
sökte efter dottern vissnade allt. Zeus förmedlade i ärendet och Kore frigavs på villkor att hon återvände till Hades under en tredjedel av året.

Deukalion

Son till Prometheus, huvudperson i syndaflodslegend.

Dido

En kungadotter från Tyros, syster till Pygmalion, som dödade hennes man. Hon flydde då till Afrika.

Dike

Rättvisans gudinna, en av de s k horerna. Hon var dotter till Zeus och Themis.

Diomedes

En av de främsta grekiska hjältarna i trojanska kriget som skildras i Iliaden. Han var son till kung Tydeus av Argos och var Odysseus vapenbror. Han ägde fyra eldsprutande hästar som han fordrade med de främlingar som kom till hans land. Herakles fångade hästarna och kastade Diomedes framför dem till föda.

Dione

Okeanos o Tethys dotter, Afrodites moder.

Dionysos

Vinet och livsglädjens gud. Son till Zeus och kungadottern Semele. Han var gift med Ariadne. Han hade kvinnliga tillbedjare, menader
o backantinnor, vilka slet sönder djur och åt dem i extatiskt tillstånd. Han framställs ofta med en stav, Thyrsos, omgiven av vinrankor,
nymfer och satyrer.Dioskurerna

Tvillingarna Kastor och Polydeukes (på latin Castor och Pollux), Zeus söner, kallades tvillingbröderna Kastor och Pollux. Kastor var dödlig,
Pollux en av de odödliga.

Dodona

Orakel samt kultplats som helgats åt Zeus och Dione, Afrodites moder. Orakelsvaren härleddes från vindens sus i Zeus heliga ek och från
trästavars slag mot i trädet upphängda gonggonger.

Doris

Vacker grönhårig havsnymf som gifte sig med Nereus och födde honom femtio döttrar. (Nereiderna).

Dryader

Skogsnymfer.

Dysnomia

Personifieringen av laglöshet, dotter till Eris.


Echo eller Eko

Hera berövade Eko kraften att tala, förutom förmågan att repetera de sista orden. Eko blev kär i Narcissus, vilken tynade bort när han stirrade
på sin egen spegelbild. I sin förtvivlan bleknade Eko bort, endast hennes röst bestod.

Echidna

Hon var alla monsters moder, till hälften en vacker kvinna och till hälften en orm. Tillsmmans med Tyfon avlade hon en massa monster som befolkade jorden.Eirene

Fredens gudinna. (En av Horerna)Elektra

Dotter till Agamemnon. Hon dödade sin mor Klytaimnestra, som hämnd för sin mördade far.

Eleos

Nådens gudinna.

Elyseon

De saligas öar vid världens västra strand. Hit fördes många hjältar i myterna varigenom de undgick döden.

Endymion

En bildskön yngling, ständigt sovande. Han blev föremål för Selenes kärlek

Enyo

En av de grå systrarna.

Eos

Morgonrodnadens gudinna, solguden Helios syster.

Epidauros

En stad i Argolis på östra Peloponessos. I närheten ligger kultplatsen för guden Asklepios, där många sjuka sökte bot.

Epimetheus

En av titanerna, bror till Prometheus och den som tog emot Pandora som gåva från Zeus.

Epione

Asklepius hustru, även helare.

Erato

Kärleksdiktens musa.

Erebos

Den dystra ingången till undervärlden genom vilken alla döda själar skulle passera på sin väg till Hades. Erebos och Nyx, barn till Chaos (Kaos), fick tillsammans barnen Dagen och Hemera.

Erida

Hatets gudinna.

Erigone

Ikarius dotter. När hennes far dödades leddes hon till hans döda kropp av deras trogne hund Maera. Ö;verväldigad av sorg, dödade hon sig själv.

Erinyer eller erinnyer

Hämndens gudinnor vid namn Alekto, Megalera och Tisifone. Uppstod ur Uranos blod. De tänktes som svarta, bevingade varelser, insnärjda av ormar samt försedda med piskor. De bestraffade grova brott, t ex mened, blodskam och blodskuld. De kunde också uppfattas som sedlighetens väktare, då kallade eumeniter, "de välsinnade". De plågade brottslingarna som hämndeandar. De hade vingar och ormar i håret.

Eris

Tvedräktens gudinna. Hon har flera barn, Lethe "glömska", Limos "pest" och Algea "sorg". När hon inte blev inbjuden till Peleus och Thetis bröllop kastade hon in det gyllene äpplet bland gästerna, med påskriften "till den skönaste". En tvist uppstod mellan Hera, Afrodite och Athena vem som var skönast av dem. Paris utsågs till domare och gav äpplet till Afrodite. Som tack hjälpte hon honom att röva bort drottning Helena från Sparta. Detta blev upphovet till trojanska kriget.

Eros

Kärleksguden, framställs som en bevingad och bågskjutande gosse. Hans träffsäkra pilar väcker kärlek hos både människor och gudar.
Han var son till Afrodite och Ares. Eros älskade var Psyche.

Eunomia

Den lagbundna ordningens gudinna

Eufrosyne

En av de tre chariterna, gracerna, d v s behagets gudinnor. Hon var dotter till guden Zeus och havsnymfen Eurynome

Eurynome

Hon var dotter till titanerna Okeanos och Tethys. Hon var mor till de tre gracerna Aglaia, Eufrosyne samt Thalia.

Europa

Dotter till den feniciske kungen Agenor, lekte på havsstranden när de fick syn på en underbar vit tjur med gyllene horn. Europa satte sig
på tjuren för att rida. Men tjure, som egentligen var Zeus, kastade sig i vattnet och förde henne till Kreta.

Euros

Sydostvinden.

Euryale

En av Gorgonerna.

Eurybia

En havsgudinna, dotter till Pontus och Gaea.

Eurynome

Moder till gracerna.

Euterpe

Musikens musa.


Faethon

Solguden Helios son. En dag fick han köra faderns solvagn men styrde så illa att himmel och jord nästan förtärdes av eld. Zevs åskvigg stoppade hans framfart varvid han störtade i floden Eridanos och drunknade.

Faidra

Kung Theseus hustru och kung Minos dotter. Faidras obesvarade kärlek till styvsonen Hippolytos drev henne till självmord.

Fantasos

Fantasos, uppenbarelsen, en av Hypnos tre söner.

Faunus

Herde och fruktbarhetsgud. Årligen firades lupercalia, en fest till Faunus ära.

Filoktetes

Sagohjälte som i inledningen av Trojanska kriget fick ett stinkande, oläkligt sår av ett ormbett varvid han isolerades på ön Lemnos men
hämtades tillbaka därför att en spådom sagt att Troja endast kunde falla med hans hjälp. Han dödade Paris med en pil från en båge som han ärvt av Herakles.

Fobetor

Fobetor , mardrömmen, en av Hypnos tre söner.

Forkys

Son till Pontos och Gaia, gift med sin syster Keto. De hade tillsammans barnen Pephredo, Enyo och Deino. Forkys hade även en egen dotter vid namn Thoosa

Frixos

Son till Athamas och Nefele, molnens gudinna. Han hade en tvillingsyster, Helle. Fadern gifte om sig med Ino vilken ogillade tvillingarna och därför lade upp en djävulsk plan att bli av med dem. Deras riktiga mor Nefele avslöjar dock detta och hon sänder en vädur med gyllene skinn på vilken tvillingarna flyr. Helle faller dock av väduren och drunknar i ett sund som sedan får namnet Hellesponten. Frixos överlevde och kom till Colchis där han togs emot av kung Aeetes, son till solguden Helios. Kungen gav sin dotter Chalciope, Medeas syster, till Frixos som gemål. I sin tacksamhet offrade Frixos väduren till Zeus och gav kungen det gyllene skinnet, vilket Aeetes hängde upp i Ares heliga lund, vaktad av en drake som aldrig sov. Frixos och Chalciope fick fyra söner, den äldste hette Argos. Sedemera förenade de sig med Argonauterna.


Gaia eller Ge

Namn på jorden som gudom. Hon födde Uranos, himlen, och alstrade sedan en rad barn, t ex de tolv titanerna.

Galatea

En havsnymf som åtråddes av cyklopen Polyfemos. Då hon inte besvarade hans kärlek dödade Polyfemos sin rival, den sköne Akis.

Ganymeda

Ursprungligen gudarnas munskänk som serverade nektar och ambrosia vid Olympiens fester.

Ganymedes

En skön Trojansk prins som Zeus bortförde med sin örn. Han blev försedd med odödlighet och blev sedemera gudarnas munskänk.

Geras

Ålderdomens gudinna, dotter till Nyx.

Geryon

En jätte vars tre överkroppar var sammanvuxna vid höfterna, och med tre huvuden. Han var son till Chrysaor och Kallirhoe, och därför barnbarn till Medusa. Ägde stora boskapshjordar som vaktades av herden Eurytion och hunden Orthos. Tillsammans med dessa två dödades han av Herakles som också tog hans boskap.

Gordios

Han grundade det frygiska riket och dess huvudstad Gordion. I stadens tempel fanns en knut (den gordiska knuten) som ansågs omöjlig
att lösa. Alexander den store högg upp den.

Gorgonerna

Gorgonernas föräldrar var havsguden Forkys och Ceto (Keto).Tre kvinnliga monster med ormhuvuden och drakkroppar. Den som tittade på dem blev man förvandlad till sten. Stheno och Euryale var odödliga, men Medusa var dödlig. Hon dödades av hjälten Perseus, och ur hennes blod föddes den bevingade hästen Pegasus med Poseidon som dess far.

Graier

Tre häxor, döttrar till Forkys, ägde tillsammans blott ett öga och en tand.

Gripar

Dessa vaktade Apollons skatter i hyperboréernas land.

Gyges

Fåraherden som fann en magisk ring som gjorde honom osynlig när han bar den.


Hades

Dödsrikets gud, bror till Zeus och Poseidon. Färjkarlen Charon (Karon) färjar den döde till Hades och den trehövdade helveteshunden Cerberus.
Utanför Hades palats där tronar guden med drottning Persefone vid sin sida.

Halia

Personifieringen av havets salthet.

Harmonia

Harmonias make var Cadmus, tillsammans hade de barnen Ino, Polydorus, Autonoe, Agave and Semele.

Harpyor

Dödsrikets leverantörer, kvinnor i fågelgestalt med vidrig stank. De symboliserade torka, hungersnöd och farsoter.

Hebe

Den eviga ungdomens gudinna och gudarnas munskänk. Hon var dotter till Zeus och Hera. Sedan Herakles uppstigit till Olympen blev Hebe
hans gemål.

Hefaistos

Hefaistos var smed och trollkarl och härskade över elden och vulkanerna. Han var son till Zeus och Hera och Afrodites make. Hefaistos avbildades som vanskapt och låghalt, när han föddes kastade Hera honom från Olympen i förskräckelse, så att han hamnade i vattnet och togs om hand av havsnymfen Thetis på ön Lemnos.

Hekate

Trolldomens och spökeriernas gudinna, också förbunden med måndyrkan. Dyrkades särskilt vid korsvägar när månen stod i nedan, då hon
for omkring med ett följe av spöken och ylande svarta hundar.

Hekabe eller Hecuba

Drottning i Troja, hustru till Priamos och moder till Hektor, Paris och Kassandra. Vid Trojas fall släpades Hecuba bort av grekerna.

Hektor

En Trojansk prins, äldste sonen till Priamos och Hecuba. Han dödades av Akilles i Trojanska kriget, och hans döda kropp drogs tre varv efter
Akilles vagn runt Troys murar.

Helena

Dotter till Zeus och Leda, syster till dioskurerna och maka till Menealos. Fördes bort från Troja av Paris.

Helia

En solgudinna, dotter till Helios och syster till Phaeton.

Helios

Solens gud som körde solvagnen över himlavalvet. På natten färdades han tillbaka till startpunkten vid Chares.

Helle

Dotter till kung Athamas, syster till Frixos. När deras styvmor traktade efter deras liv flydde de på en gyllene vädur. Under flykten föll Helle av och drunknade i det sund som efter henne kallas Hellesponten. Av väduren blev det sedan det "gyllene skinnet" som hämtades av argonauterna.

Hellen

Son till Deucalion och Pyrrha, första barnet som föddes efter syndafloden som dödade alla utom hans föräldrar.

Hemera

Hemera var dotter till Erebos och Nyx, hon personifierade dagen.

Hera

Både Zeus syster och maka. Kvinnornas, äktenskapets och fruktbarhetens beskyddare.

Herakles

Sagohjälte, son till Zeus och den jordiska drottningen Alkmene. Han var känd för sin styrka, och var en äventyrare och blev till slut en olympisk gud.

Kungen i Thebe, Eurysteus, krävde att han skulle utföra tolv stordåd:

 1. Döda det nemeiska lejonet
 2. Döda den lerniska hydran
 3. Fånga det erymantiska vildsvinet
 4. Fånga den kerynitiska hinden
 5. Göra rent i Augias stall
 6. Skjuta de människoätande stymfaliska fåglarna
 7. Fånga tjuren på Kreta
 8. Föra bort Diomedes människoätande hästar
 9. Röva bort amasondrottningen Hippolytes gördel
 10. Föra bort jätten Geryones boskap
 11. Hämta hesperidernas gyllene äpplen
 12. Hämta underjordens vakthund Cerberus

Hermafroditos

Grekisk gud, till hälften man, till hälften kvinna, son till Hermes och Afrodite. Den tvekönade gestalten uppstod ur källnymfen
Salamakis önskan att hennes kropp måste sammansmälta med hans.

Hermes

Son till Zeus och Maia. Han var gudarnas budbärare, handelns och samfärdselns gud. Dessutom var han lyrans, språkets och skriftens uppfinnare.

Hermione

Dotter till Helen och Menelaus, född efter det Trojanska kriget. Hon var trolovad med Orestes men Helen gav henne till Neoptolemus (Akilles son) istället.

Hero och Leander

Kärlekspar i grekisk saga, Leander simmade varje natt över Hellesponten till sin älskade Hero som var Afrodites prästinna i Sestos och vägledde honom med en fackla. En natt blåste vinden ut facklan varvid Leander drunknade. Hero tog då sitt liv.

Herse

Daggens gudinna

Hesperiderna

Nymfer som bodde i solnedgångens land, som sades vara Atlas döttrar.
I deras trädgård växte guldäpplen. Herkules elfte stordåd var att hämta dessa.

Hesperos

Aftonens gudinna, maka till Atlas.

Hestia

Härdens gudinna i både hem och samhälle, dotter till Kronos och Rhea.

Hippokrene

Källa på berget Helikon, helgad åt muserna och hade enligt sägnen sprungit fram genom ett hovslag av Pegasos. Dess vatten gav diktarförmåga.

hippokamp

Enligt grekiska mytologin ett havsdjur med en hästs huvud och framkropp och en buktig fiskstjärt som bakkropp. Havsnymferna, d v s neriderna, ansågs rida på hippokamper.

Hippolyte

Amasonernas drottning.

Hippolytos

Son till Theseus. Hans styvmor Faidra fattade kärlek till honom men avvisades. Som hämnd påstod hon För Theseus att Hippolytos hade åtrått henne. Theseus fick då sin fader Poseidon att förgöra Hippolytos. Faidra begick då självmord.

Hyakintos

Ursprungligen en förgrekisk vårgud. Han gav namn åt en månad i kalendern i Sparta. Han älskades av Apollon, och även av Sefyr. När Apollon och Hyakintos kastade diskus, lät Sefyr en vindstöt driva diskusen i huvudet på ynglingen som dog. Ur hans blod växte hyacinten upp.

Hippomenes

Greken som slog Atalanta i tävlingen där han använde de gyllene äpplena som han fått av Venus, och därigenom van Atalantas hand.

Horerna

Den lagbundna ordningens gudinnor, även årstidernas gudinnor.
Framställdes som unga flickor med blommor, ax, vinrankor eller frukter.
De var döttrar till Zeus och Themis.

Horkos eller Horcus

Han var en personifikation av eder, son till Eris, och menedernas hämnare.

Hosia

De heliga ritualernas gudinna.

Hyader

En grupp nymfer som förvandlades till en stjärnbild.

Hydra

Ett vattenvidunder. Enligt mytologin en månghövdad vattenorm. När ett av dess huvuden höggs av kom två nya. Dödades av Herkules.

Hygieja

Personifikation av sundhet och hälsa. Uppfattades som Askleipos dotter.

Hyllos

Son till Herakles. Drog ut i kriget mot Peleponessos men stupade.

Hymen

Son till Afrodite och Dionysos. Äktenskapets gud.

Hyperion

En av titanerna. Han var far till Helios och Selene.

Hypnos

Sömnens gud, tvillingbror till dödsguden Thanatos och son till Nyx.
Han hade tre söner, Morfeus (drömmen), Fobetor (mardrömmen) samt Fantasos (uppenbarelsen)

Iapetus eller Iapetos

En av titanerna, son till Uranos och Gaia. Iapetos förenade sig med okeaniden Klymene som var dotter till Okeanos och Thetys. Tillsammans fick de Atlas, Meniotios, Prometheus och Epimetheus.

Ideiska daktyler

Fingerstora, smideskunniga dvärgar på berget Ida.

Idomeneus

Sagokung på Kreta, sonson till Minos. Han kom i sjönöd under en hemresa och lovade då gudarna att han skulle offra den första han fick se när han kom iland. Det visade sig vara hans egen son som han då tvingades att döda.

Ifigenia

Dotter till Klytaimestra och Agamemnon. Hon offrades av Agamemnon när Artemis inför tåget mot Troja kvarhöll grekiska flottan i Aulis.

Ifikles

En prins av Tiryns i grekisk mytologi. Han var son till kung Amfitryon av Tiryns och prinsessan Alkmene av Mykene. Han var även tvillingbror till halvguden och hjälten Herakles.

Ikaros

Son till Daidalos. Vid sin flykt från Kreta kom han för nära solen med sina vingar, som var fastsatta med vax, och störtade i havet.

Ilos

Son till Tros och bror till Assarakos och Ganymedes. Som pris vid en tävling fick Ilos 50 ynglingar och 50 jungfrur av Frygiens kung, dessutom en brokig ko och uppdraget att bygga en stad på det ställe, där kon lade sig.

Imbros

Han var son till kung Aigyptos av Egypten och najaden Kaliadne. Han och hans elva bröder gifte sig med varsin av sina tolv kusiner, kallade danaiderna. Alla kusinerna utom Hypermestra dräpte sina män under bröllopsnatten.

Inakos

Flodgud och sagokung, far till Io.

Inyx

En nymf som fångades av Zeus öga, men förvandlades till en fågel av Hera, innan Zeus fick sin vilja fram med henne.

Iole

Hon var en prinsessa i ett rike vilket besegrats av Herakles. Så småningom förälskade sig Herakles i Iole och förde henne hem. Detta föranledde hans hustru Deianeira att tillreda ett kärlekspreparat för att försäkra sig om sin makes trohet. I själva verket var det ett frätande gift som dödade Herakles.


Io

Dotter till flodguden Inakos. När Zeus förälskade sig i henne förvandlade Hera henne till en ko, bevakad av Argos.
Hon befriades av Hermes som dödade Argos. Hera sände då en broms som jagade Io till Egypten där hon åter blev en kvinna
och födde Zeus en son.

Iokaste

Kung Laios av Thebes hustru. Laios hade lämnat sin son att dö på ett berg efter att ett orakel hade sagt att han skulle dödas av sin son. Barnet räddades dock av en herde, vilken döpte honom till Oidipus. Som vuxen fick Oidipus genom ett orakel veta att han skulle döda sin far, och för att rädda Polybus lämnade han Korint. Han mötte han en man som han trodde vara en bandit, och dödade honom utan att veta att detta var han biologiska far Laios. Han begavs sig sedan till Thebe där han dödade ett monster och till pris fick han drottning Ioakaste. De fick så småningom två söner, Eteokles och Polynikes, samt två döttrar, Antigone och Ismene. När Iokaste fick reda på vem Oidipus var, tog hon sitt liv.

Iris

Regnbågens gudinna, gudarnas budbärare, personifikation av regnbågen.

Irus

Den gigantiske tiggaren som sprang ärenden åt Penelopes friare (Odyssevs fru).


Ismene

Dotter till Oidipus och Jokasta. Hon bad att få dela sin systers (Antigone) öde.

Ismenos

Ismenos var en flodgud. Ansågs vara son till flodguden Asopos och najaden Metopes. I andra källor ansågs han vara son till Amphion och Niobe. Ismenos hade tre döttrar, Dirke, Strophia och Ismenis, alla najader. Dessutom kan han vara far till Derketis.

Ithaka

En av de joniska öarna. Odyssevs kom därifrån.

Ixion

Han var kung över sagofolket lapiterna. Han straffades till evigt lidande i Hades. För slippa betala den brudgåva han lovat sin brud hade han slängt ner sin svärfar i en grop med glödande kol.


Kabirer

Gudomar och fruktbarhetsdemoner. Beskyddade sjöfarare.

Kadmos

Son till Agenor, grundade Tebe, gift med Harmonia. Vid bröllopet med Harmonia gav han henne ett av Hefaistos tillverkat, olycksbringande halssmycke. Han skulle söka sin bortrövade syster Europa, och dödade därvid en drake och på Athenas inrådan sådde han drakens tänder ur vilka det sedan växte upp beväpnade män.

Kaducé

Vingprydd stav omslingrad av två ormar, buren av guden Hermes; handelns symbol

Kakia

Lasternas gudinna. Hon försökte förföra Herakles med löften om välbehag välstånd.

Kalkas eller Kalchas

Siare som följde grekerna till Troja. Han tolkade grekernas motgångar som beroende på Apollons misstag och fordrade att Agamemnon skulle frige prästdottern Chryseis, vilket också skedde. Men då Agamemnon kompenserade sig på Akilles bekostnad blev Kalkas indirekt upphovsman till Akilles vrede.

Kalliope

Den episka skaldekonstens musa.

Kalypso

Drottningnymfen, hon kunde erbjuda andra odödlighet. Hon var dotter till Atlas och Pleione. Hon kvarhöll Odyssevs i sju år på ön.

Karon

Färjkarlen som förde de döda över floden Styx.

Karybdis

En vattenvirvel.

Kassandra

Dotter till Priamos och Hecuba. Apollo blev kär i henne och lovade henne profetians gåva om hon underkastade sig. Hon accepterade frieriet,
fick gåvan men vägrade sedan Apollo sin kärlek.

Kassiopeja

Andromaches mor som liksom sin dotter förvandlades till en stjärna.

Kefeus (Kepheus)

Han var son till kung Belos av Egypten och najaden Ankhione. Han var gift med den sköna Kassiopeia som tyckte att hon var vackrare än havsnymferna. Poseidon blev då rasande och sände havsmonstret Cetus för att straffa hela Aethiopien. Kung Kepheus visste inte vad han skulle göra. Han gick till ett orakel och frågade henne om råd. Hon sa att det enda sättet att bli av med havsmonstret och på så sätt rädda landet, var att offra sin enda dotter, Andromeda. Kungen gjorde som oraklet sade och kedjade fast Andromeda vid en klippa i havet. Just som monstret skulle anfalla Andromeda kom Perseus ridande förbi på sin bevingade häst Pegasos. Han hade just dödat Medusa och hade hennes huvud i en säck. Han såg hur stackars Andromeda var på väg att bli slukad av monstet varvid han visade Medusas ohyggliga huvud och havsmonstret blev förstenad. Perseus frigav Andromeda och gifte sig med henne. Kassiopeia straffades för sin fåfänga och hamnade på himlavalvet.

Ker

Den våldsamma dödens gudinna, dotter till Nyx. Hon avbildas som en svart fågel, kretsande över ett lik.

Keraon och Matton

Matton och Keraon var Spartanska halvgudar, måltidens beskyddare. Keraon vinets blandare, och Matton degarnas knådare.

Kererna

Olycksgudinnor, var ett slags vampyrer med svarta vingar och långa vita tänder. De drack de sårade och stupades blod på slagfälten.

Keto eller Ceto

Keto var dotter till Pontus (Havet) och Gaia (Jorden). Hon var syster till havsgudarna Nereus och Phorkys.
Hon var mor till en mångfald monstruösa avkommor tillsammans med sin broder Phorkys. Keto och Phorkys fick graiaierna Pephredo, Enyo och Deino. De var troligtvis även föräldrar till Ladon, Ekhidna samt gorgonerna Medusa, Euryale och Sthenno.

Klio eller Clio

Historiens musa.

Klotes

Spinnandets gudinna.

Knossos

Ort på Kreta. Enligt legenden var det här som Daidalos byggde labyrinten, kung Minos palats och den plats där Theseus utförde
en bedrift med Ariadnes hjälp.

Koios

En av titanerna, son till Uranos och Gaia. Han var gift med sin syster Poebe och var far till Leto och Asteria

Komodia

Lyckans och nöjets gudinna.

Kore eller Persefone

Dotter till Demeter. Kore rövades bort av Hades men genom Zeus förmedling tilläts hon tillbringa två tredjedelar av året hos sin mor och resterande del av året i underjorden som Hades maka.

Koros

Den extravaganta glädjens gudinna.

Kratesis

Segergudinna.

Kreon

Sagogestalt som enligt Oidipussagan var morbror till Oidipus och efterträdde denne som härskare i Thebe.

Krios

Son till Uranos o Gaia och hade syskonen Koios, Theia, Hyperion, Tethys, Iapetos, Mnemosyne, Poebe, Kronos, Rhea, Themis samt Okeanos.
Han var gift med Eurybia och de hade en son, Pallas

Kronos

En av titanerna. Han störtades ner i avgrunden av sin son Zeus efter det att han slukat sina andra fem barn för att undgå en spådom att ett
av dem skulle förgöra honom.

Krotos

Krotos var son till Pan och Eupheme. Han var jägare och uppfann en jaktbåge.

Kybele

Modergudinna.


Ladon

Ladon var en drake i den grekiska mytologin med hundra huvuden som vaktade hesperidernas gyllene äpplen. Han var avkomma till antingen Tyfon och Echidna, eller Keto och Phorkys. Han var inte bara en skrämmande drake, utan han kunde också prata människospråk, med olika röster.

Laios

Kung i Thebe, gift med Iokaste och far till Oidipus.

Laistrygoner

Människoätande jättar. Uppträder i Odysseen där de kastar stora klippblock mot skeppen och sänker alla utom Odysseus

Lamia

Lamia var ett monster, dotter till Libya och Belus. Hon var en vacker ung kvinna som var Zeus älskarinna, och som han ofta besökte.

Laokoon

Apollopräst i Troja som varnade trojanerna att dra in trähästen i staden. Därmed motarbetade han gudarna och som straff krossades han och
hans söner av två jätteormar.

Lapither

Ett bergfolk känt för sin kamp mot druckna kentauer under en bröllopsfest

Larissa

För att rädda sig från att bli våldtagen av sin far, knuffade hon honom så att han föll i en vintunna och drunknade.

Leda

Gemål till kung Tyndareos i Sparta och mor till Klytaimestra och Helena samt Kastor och Pollux (Polydeukes). Zeus uppvaktade Leda
i skepnad av en svan.

Leiriope

Mor till Narcissus med Cephissus, en flodgud.

Lenaia

Forngrekisk fest till Dionysos ära, firad efter vinskörden varvid komedier uppfördes

Lerneiska hydran

Odjur med nio huvuden som höll till i Lerna och som dödades av Herakles.

Leto eller Letho

Gudomlighet som uppvaktades av Zeus och födde Apollon och Artemis. Hera som var svartsjuk på Leto, försökte hindra henne från att få en
fristad för födseln. Bara den friflytande ön Delos tog emot henne. Ö;n blev efter detta fast förankrad i havet. Apollons och Artemis mor.

Lethe

Glömskans flod i Hades. Alla som dricker av dess vatten glömmer sitt jordeliv.

Leukippiderna

Hilaeira och Foibe, döttrar till den grekiske sagokungen Leukippos i Messenien. De var bortlovade till tvillingarna Idas och Lyhkeus men rövades bort av dioskurerna Kastor och Polydeukes, vilket ledde till en kamp där Lynkeus O Kastor stupade

Lina

Vävarnas gudinna, särskilt lin.

Lipse

En vindgudinna.

Lotofagerna

Sagofolk som bodde på en ö utanför Afrikas kust. De levde på lotusblommans frukt av vilka man blev glömsk och lycklig.

Lybia

Libya var en prinsessa av Memfis i grekisk mytologi. Hon var dotter till kung Epaphos som grundade staden Memfis och uppkallade den efter sin hustru, Libyas mor, Memphis. Libya fick två söner med guden Poseidon som hette Agenor och Belos.

Lykomedes

Far till Deidameia. han var kung av Skyros och den som i lönndom orsakade Theseus död genom att knuffa honom nedför en brant.

Lykos

Far till Callisto. Han förvandlades till en varg av gudarna för att ha vågat servera människokött till dem vid en bankett.

Lyssa

En underjordens gudinna.


Maia

Gudinna, Atlas dotter och mor till Hermes.

Marsya

Enligt legenden var Marsya en frygisk satyr. Han hittade Athenas dubbelflöjt vilken hon kastat bort då hon tyckte att hon blev så ful ut när hon använde den, eftersom hon då blåste upp kinderna. Marsyas brydde sig inte om hur han såg ut när han spelade flöjt så han bestämde sig för att utmana Apollon. De skulle göra upp i en tävling vem som spelade flöjt bäst av de två. Vinnaren fick bestämma vad han ville göra med förloraren. Apollon vann genom att spela på flöjten upp och ned. Apollon bestämde att satyren skulle hängas upp i ett pinjeträd som stod vid en flod vid namnet Marsyas, där Apollon sedan flådde honom levande.

Medea

Prinsessa och trollkvinna. Hon blev kär i Jason och hjälpte honom vinna det Gyllene skinnet. Hon gifte sig med Jason och födde två barn.

Medusa

En av de tre Gorgonerna som var de monstruösa döttrarna till havsguden Phorcys och Creusa. Hennes två, lika otäcka systrar,
var Steno och Euryale.

Megalera

En av de tre Erinyerna- hämndens gudinnor.

Meleagros

Sagohjälte, son till en kung i Kalydon. När han föddes var moirerna där och gav honom var sin gåva, såsom mod och styrka. En av dem lade ett vedträ på elden och förklarade att barnet skulle leva tills vedträet brunnit upp. Modern ryckte då åt sig vedträet och förvarade det omsorgsfullt.
Meleagros blev namnkunnig då han dräpte den kalidoniska galten.
När Meleagros genom en olyckshändelse hade dödat sin morbror kastade hans mor som straff vedträet på elden varefter Meleagros stupade i kamp för det belägrade Kalydon.

Melissa

Barnjungfru till Zeus då han var liten och gömdes för Kronos. Hon gav Zeus honung och mjölk från geten Amaltea.

Melpomene

Tragedins musa.

Memnon

Son till Eos och Titonos, etiopernas kung, dödad av Akilles.

Menoetius eller Menoitos

Son till Iapetus och Clymene. Hans bröder var Atlas, Prometheus and Epimetheus. En ärorik krigare som var oförskämd mot Zeus. Zeus straffade honom för detta genom att slå honom med en åskvigg på berget Triphyle.

Menelaos

Kung i Sparta och yngre bror till Agamemnon. Helena var hans maka.

Mentor

Enligt Odysséen en vän till Odysseus och den som fostrat hans son Telemachos.

Merope

En av Plejaderna, hon gifte sig med Sisypus, en dödlig, och födde honom en son, Glaucus, som slets i bitar av sina hästar för att han inte tillät dem att para sig.

Metis

Zeus första gemål. När det spåddes att hennes barn skulle bli Zeus övermän slukade han Metis, varefter Athena föddes ur hans huvud.

Midas

Edernas gudinna.

Minos

Son till Zeus. En av de tre dödsdomarna som dömde de dödas själar.

Mnemosyne

Minnets gudinna, musernas moder, med Zeus avlade hon de nio muserna.

Moirerna

Detta var ödesgudinnorna, Clotho som spann livstråden, Lachesis som mätt ut dess längd samt Atropos som klippte av den.

Molpadia

Barnafödandets gudinna.

Morfeus

Drömmarnas och sömnens gud, son till Hypnos.

Moros

Son till Erebus och Nyx

Muserna

Döttrar till Mnemosyne, minnet. Från början var de tre, senare nio.

Myrmex

En ung ogift flicka från Attika som var avhållen av gudinnan Athena för sin renlevnad och skicklighet i olika hantverk. Men när hon skrytsamt påstod sig vara ensam uppfinnare av plogen vredgades gudinnan och förvandlade henne som straff till en myra

Myrra

Adonis mor.


Najaderna

Ett slags nymfer som höll till i källor.

Narcissus

En exeptionellt vacker yngling.

Nausikaa

Dotter till fajakernas kung Alkinoos. I Odysséen träffar hon den skeppsbrutne Odysseus på stranden och tar honom med till faderns palats.

Nemesis

Den straffande rättvisans gudinna. Hon straffade den alltför lyckliga eller övermodiga.

Nereiderna

Havsnymfer, döttrar till Nereus samt oceanen Doris. Nymfernas namn var Amfitrite, Agaue, Autonoe, Alimede, Cymothoe, Cymodoce, Cymatolege, Cymo, Doris (som sin mor), Doto, Dynamene, Eucrante, Eudora, Erato, Eunice, Euagore, Eupompe, Eione, Euarne, Eulimene, Galene, Glauce, Galatea, Glauconome, Halie, Hippothoe, Hipponoe, Leagore, Lysianassa, Laomedea, Melite, Menippe, Nisaea, Neso, Nemertes, Pasithea, Proto, Pherusa, Proromedes, Panopea, Pontoporea, Polynoe, Psamathe, Pronoe, Sao, Spio, Thoe, Thetis, Themisto

Nereus

Havsgud som var far till 50 vackra nereider som tillhörde Poseidons följe.

Nessos

En kentaur som dödades av Herakles med en förgiftad pil. Av svartsjuka fuktade Herakles fru en mantel med Nessos blod och gav sin make. Manteln gav så svåra plågor att Herakles brände sig själv på bål. Nessosmantel eller Nessosdräkt; olycksbringande gåva, något man inte kan frigöra sig ifrån.

Nestor

Kung i Pylos, deltog i argonauternas färd och var grekernas gamle och erfarne rådgivare vid Trojas belägring.

Nessos

I grekisk saga en centaur som dödades med en förgiftad pil av Herakles då han försökte röva bort hans gemål Deianeira.

Nike

Segerns gudinna, framställd som en bevingad kvinnogestalt.

Niobe

Niobe födde sex vackra söner och sex sköna döttrar vilka dödades av Apollo och Artemis. Den av sorg slagna Niobe förvandlades till en sten som för evigt var våt av hennes tårar.

Notos

Sunnanvinden, son till Eos och Astraeos.

Nyx

Natten. Dotter till Kaos, syster och maka till Erebos, mörkret.

Odyne

Smärtans gudinna.

Odysseus

Kung av Itaka, gift med Penelope.

Oenone

Oenone var maka till Paris, med vilken hon fick sonen Corythus.

Okeanos

Den ström som omsluter jorden. Okeaniderna var hans 3000 döttrar.

Oknos

En brottsling som i dödsriket oavbrutet tvinnar ett halmstrå som efter hand äts upp av en åsna.

Omfale

Lydisk drottning hos vilken Herakles, förklädd i kvinnokläder, fick göra ett års slavtjänst som straff för att han befriat Prometheus och Theseus.

Orestes

Son till Agamemnon, bror till Elektra och Ifigenia.

Orfeus

Legendarisk poet och musiker, son till musan Kalliope. Han fick Apollons lyra och blev en så exellent musiker att han inte hade någon lika stor bland de dödliga.

Orion

Havsguden Poseidons son. Stark och fager jägare som fördes bort av Eos och dödades av Artemis. Blev därefter en stjärnbild.

Ossa

Ryktets gudinna.


Palamedes

Sagogestalt, uppfann alfabetet, siffrorna, mynt, mått och vikter. Han var med vid Troja där han falskeligen anklagades för förräderi av Odysseus, Diomedes och Agamemnon varefter han stenades till döds.
Pallas

Pallas är namnet på flera olika gestalter i grekisk mytologi, både manliga och kvinnliga. Till dem hör :
- Pallas, flodguden Tritons dotter, var gudinnan Athenas vän och fostersyster. Under en duell på lek råkade Athena av misstag döda sin väninna, för att hedra hennes minne antog Athena då namnet Pallas Athena.
- Pallas, en titan som var son till Krios och Eurybia. Han var gift med flodgudinnan Styx och deras dotter var Nike. .
Pan

Skogens o herdarnas gud, son till Hermes och den arkadiska nymfen Drypos. Framställs som en lysten och okynnig gud. Har sitt tillhåll i bergiga skogar där han jagar nymfer.

Panatheneerna

En fest till Athenas ära kallades så. Firades med tävlingar i musik, diktkonst o idrott samt offer till Athena.

Pandia

Dotter till Zeus och Eos. Ljusets gudinna.

Pandora

Den allbegåvade. Hermes anförtrodde henne en ask som hon inte fick öppna. Hon öppnade den ändock och ut strömmade all världens olyckor och hemsökelser.

Panope

En av Nereiderna. Mor till Aigle.

Paris

Son till Priamos och Hecuba. En profetia sade att han skulle förstöra Troja, varför han övergavs av sina föräldrar på berget Ida. Han togs omhand av en herde som adopterde Paris. Han skaffade sig sedemera en hustru, Oenone, med vilken han fick sonen Corythus.

Patroklos

Sagohjälte i Iliaden. Han var vapenbroder med Akilles, dödades av trojanernas Hektor.

Peitho (Peito)

Peitho, övertalningens gudinna. Hon förekom i sällskap med kärleksgudinnan Afrodite som ansågs vara hennes moder. Peitho övertalar gärna unga flickor att hänge sig åt kärlek och erotik. Peitho följeslagare till Hermes.

Peleus

Kung i Thessalien och gift med havsgudinnan Thetis samt far till Akilles. Vid Peleus bröllop kastade tvedräktens gudinna Eris in ett gyllene äpple med skriften till den skönaste. Detta gav upphov till split hos gudarna och ledde till Trojanska kriget.

Pelops

Son till Tantalos, som senare dödade Pelops och gav honom som måltid åt gudarna. Demeter åt en bit av ena skuldran, men de andra gudarna upptäckte misstaget och återgav pojken livet varvid Hermes gjorde honom en ny skuldra av elfenben. För att vinna en flicka, Hippodameia, skulle han liksom andra friare tävla i kapplöpning med hennes far Oinomaos och dödas om han förlorade. Han övertalade Oinomaos körsven Myrtilos att konstra med sin herres vagn och på så sätt fick Pelops denne att köra ihjäl sig samt vann loppet och Hippodameia.

Penelope

Odysseus maka, dotter till Ikarios av Sparta. Hon väntade troget i 20 år under Odysseus resa trots ett antal ivriga friare. När de mot slutet blev allt för påträngande uppehöll hon dem med förevändningen att det var hennes heliga plikt att väva en liksvepning åt sin svärfar Laertes. På nätterna rev hon upp väven igen för att fördröja arbetet.

Penia

Fattigdomens gudinna, hustru till Porus.

Penthesilea

Amasondrottning, dotter till Ares och Otrere, syster till Hippolyte, Antiope och Melanippe. Med ett spjut dödade Penthesileia systern Hippolyte vid en hjortjakt. Hon drabbades sedan av skuldkänslor vilket ledde till att hon önskade dö. Hon anslöt sig till det trojanska kriget, där hon sedemera dödades av Akilles

Persefone eller Kore

Dotter till Demeter, Hades maka.

Perseus

Son till guden Zeus och Danae. Han fick i uppdrag av sin styvfar att dräpa vidundret Medusa och befria kungadottern Andromeda.
När detta var utfört tog han Andromeda till sin maka och flyttade till Argolis. En av hans avkomlingar var Herakles.Pheme

Gaias yngsta dotter, skvallrets gudinna. Hon hade vingar, med vilka hon flög omkring och lade sig i allt som skedde.

Plejaderna

De sju döttrarna till Atlas och Pleione. Av Zeus placerades de på himlen som Sjustjärnorna sedan Orion förgäves jagat dem i sju år.

Pluto eller Pluton

Underjordisk gud som låter rikedomen spira ur jorden. Identifieras senare med Hades.Pollux (Polydeukes)

En av dioskurerna, tvillingbror till Kastor (Castor), son till Zeus o Leda. Polydeukes genomdrev efter sin broders död att denne skulle tillbringa varannan dag i Olympien mot att bägge tillbringade varannan dag i underjorden.

Polyfemos

En av kykloperna, son till Poseidon och havsnymfen Thoosa, dotter till Phorcys, hon regerade över farliga strömmar. Det berättas att Polyfemos tog Odysseus och hans män tillfånga. Odysseus lyckades dock förblinda den enögde jätten och undkomma.

Polyhymnia

Hymnddiktningens musa.

Polyneikes

Son till Oidipus o Iokaste. Han råkade i strid med sin bror Eteokles om tronen i Thebe. Han fördrevs och sökte tillflykt i Argos varifrån han med kung Adrastos stöd företog ett krigståg mot Thebe, vilket slutade med nederlag.

De två bröderna dödade varandra i en tvekamp. På befallning av morbrodern Kreon lämnades Polyneikes lik åt fåglarna. Systern Antigone trotsade förbudet att begrava honom och blev som straff levande inmurad.

Ponos

Han var sorgens gud, son till Eris. Hans syskon var Algos, Lete, Limos samt Horcus.

Pontos

Pontos var en av universums första varelser och han förkroppsligade självaste havet. Pontos var son till Gaia. Pontos gemål var Thalassa, ett annat havsväsen, och genom henne blev han far till havets alla fiskar. Han hade dessutom ett antal barn med sin mor Gaia. .

Poseidon

Havets gud, bror till Zeus och Hades, Kronos och Rheas son. Har sin boning på havets botten och har floderna, havet och källorna på sin lott. Tillsammans med Amfitrite har han en son, Triton. Han hade också en son, Oioklos tillsammans mes Askre, samt med Libya Agenor och Belos.

Potos

Son till Afrodite, han persifionerade begäret.Praxidike

Hon var de rättsliga straffens gudinna och hämndens gudinna. Hon hade två döttrar tillsammans med Soter, Arete och Homonoia.

Priamos

Trojas siste kung, gift med Hekabe. Han hade 50 söner och 50 döttrar, bland dessa Hektor och Paris samt dottern Kassandra.

Priapos

Fruktbarhetsgud, son till Dionysos och Afrodite. Dyrkades som beskyddare av träd- och vingårdar. Priapos närvaro kunde vända bort det "onda ögat".

Prokne

Prokne var gift med konung Terseus, med vilken hon avlade sonen Ithys. Terseus blev kär i hennes syster Filomele, vilken han våldtog, varefter han skar av henne tungan för att hon inte skulle kunna berätta om dådet. Philomela vävde då en konstrikt vävnad som skildrade hennes olycka, varpå hon och Prokne hämnades på Tereus genom att döda hans son Ithys, slakta honom och sedan bjuda honom som måltid åt fadern. Därefter förvandlade Prokne sig till en svala, Filomele till cn näktergal samt Terseus till en härfågel.

Prokrustes

Jättelik grekisk rövare som hade en säng där han lade vägfarare som han fick tag på. Om offret var för kort sträckte han ut det och var det för långt högg han av det som stack utanför.

Han dödades så småningom av Theseus

Prometheus

En av titanerna. Människornas välgörare och bundsförvant med Zeus. Han lärde dem knepet att bara ge gudarna offerbenen men att själva äta köttet.
Han stal elden från gudarna och gav den till människorna. Han straffades av Zeus som länkade honom vid en klippa i Kaukasus där en örn ständigt hackade i hans lever tills Herakles fällde örnen.Proteus

Havsgud som hade siarförmåga men ogärna uttalade sig och försökte gömma sig för besökare genom att ideligen förvandla sig till olika varelser och föremål.

Pygmalion

Kung på Cypern som förälskade sig i en kvinnostaty. Afrodite gjorde statyn levande. I sina metamorfoser gör Ovidius kungen till bildhuggare och låter honom bli förälskad i Galateas staty som han själv gjort. Även denna staty blir levande med gudinnans hjälp.

Pyramus

Pyramus är en tragisk hjälte som bildar ett legendariskt kärlekspar med Thisbe. Då hennes föräldrar förbjuder henne att träffa honom, bestämmer de att mötas under ett träd, men då Thisbe kommer dit finns inte Pyramus där. Hon får plösligt syn på ett lejon som var blodigt efter att han ätit upp ett rov så hon flyr från lejonet. Under sin flykt råkar hon tappa sin slöja som rivs sönder och blodas ner av lejonet. Strax därefter kommer Pyramus och när han ser den nedblodade slöjan blir han så förtvivlad att han begår självmord med sitt svärd. När sedan Thisbe senare hittar Pyramus tar hon livet av sig med samma svärd.

Pyrrah

Pandoras dotter som tillsammans med Deukalion, Prometheus son. Dessa två var de enda som överlevde syndafloden.

Pytia (Pythia)

Gudinna som ändrade kön på flickor till pojkar när dess far planerade att döda det oönskade barnet.

Python

En drake som besegrades av Apollon, vilken därmed erövrade Delfi.


Radamantys

Son till Zeus. En av de tre dödsdomarna som dömde de dödas själar.

Rhea eller Rea

Dotter till Uranos och Gaia, Kronos maka och mor till Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon och Zeus.Rumor

En befjädrad och snabbfotad gudinne-demon som bringade bud, inte alltid sanna.


Salamis

Dotter till Asopus. Poseidon enleverade henne och hon födde honom en son, Cychreus.

Samon

Son till Hermes och nymfen Rhene.

Sanape

En Amason med osund kärlek till vin.Sarpedon

Tredje sonen till Zeus och Europa. Han var en aggressiv man och inte lika klok som sina bröder Minos och Radamantys.

Saurus

En bandit som dödades av Herakles.

Selene

Mångudinna, dotter eller syster till Helios.

Semele

Apollons mor, Zeus älskarinna. När hon dog innan barnet fötts så tog Zeus fostret och sydde in det i sitt lår. Barnet som föddes ur låret var Dionysos. Han omhändertogs av nymferna Filia, Coronia samt Clidi

Siden

Orions hustru, som slungades ner i underjorden av Hera för att hon vågat tävla med henne i skönhet.

Silenus

Den äldste satyren, son till Hermes eller Pan, och Dionysus kompanjon och lärare. Framställdes som en fet gubbe med hästöron o hästsvans.Sinope

Zeus försökte bli hennes älskare men hon övertalade honom att bevilja henne en önskning först, vilket han lovade. Hon önskade då evig jungfrudom.

Sirener

Lockade sjöfarare i fördärvet med sin sång.

Sisyfos

Legenden säger att när döden kom för att hämta honom, välte han borden och fångade döden genom att kedja honom. Ingen dog under dödens fångenskap, förrän Ares anlände och befriade döden.

Skylla och Charybdis

Två havsvidunder som bodde mitt emot varandra vid Messinasundet. Skylla hade tolv rovdjurstassar och sex huvuden på långa halsar.
Charybdis sög i en malström tre gånger om dagen in vattnet och spydde ut det igen.

Odysseus passerade dem och styrde nära Skylla varvid han
förlorade sex av sina män.

Smyrna

En princessa som ville ha sin far i sängen. Hon fyllde av honom och fick sin vilja igenom. När fadern fann att hon var gravid av honom, jagade han henne till en skog där han högg ner henne med en yxa.

Sparta

Dotter till flodguden Eurotas och Cletas.

Spio

Grottornas gudinna. En av nereiderna.

Steno

En av Gorgonerna.Stentor

En grekisk herald i det Trojanska kriget. Hans röst var lika stark som 50 mäns.

Stymfaliderna

Jätteörnar med stålhårda näbbar och klor. De åt människokött. Dödades av Herakles.

Styx

Den underjordiska floden över vilka de döda färdades.

Syrinx

En nymf, som för att undvika Pans uppvaktning, tog skydd i en flod och bad gudarna att förvandla henne till ett vassrör, vilket de gjorde.
Ironiskt nog plockade Pan vassröret och gjorde en av piporna till sin flöjt av röret.


Tantalos

Tantalos straffades av gudarna efter att ha avslöjat deras hemlighet. Han tvingades att i dödsriket stå i en sjö vars vatten vek undan då han ville dricka. Ö;ver hans huvud hängde frukter som han inte kunde nå.

Tartaros

Det djupaste rummet i underjorden. Där var titanerna instängda och alla som förbrutit sig mot gudarna förvisades dit.

Taygete

En av Plejaderna, hon gifte sig med Sisypus, en dödlig, och födde honom en son, Glaucus, som slets i bitar av sina hästar för att han inte tillät dem att para sig.

Teiresias

Sagogestalt och siare från Thebe. Han blev blind för att han avslöjade gudarnas rådslag- eller enligt en annan sägen- för att han sett Athena naken.I gengäld erhöll han sju eller nio mansåldrars liv, dessutom förmågan att förstå fåglarnas språk.

Telamon

Ajax fader, och medlem av Argonauterna.

Telamos

En Cyklop som förutsade att Polyphemus skulle förlora sitt öga i konfrotation med Odyssevs.

Teledamos

Tvilling med Pelops, föräldrarna var Agamemnon och Kassandra. De mördades som barn av Aegistus.

Telemachos

Son till Odysseus och Penelope. Han reste till Nestor och Melanos för att få underrättelse om fadern som han senare hjälpte att besegra Penelopes friare.

Teles

En av Sirenerna.

Tereus

Son till Ares och gift med Prokne. Han längtade efter sin frus syster, Philomena. Våldtog henne och skar av henne tungan för att hon inte skulle skvallra. Hon vävde då in berättelsen i en väv som hon sände till sin syster.

Termessos (Permessos)

En av flodgudarna. Han bodde i en flod i Boiotien. Han var far till Aganippe och kan möjligtvis vara far till Askre, Eupheme, Telphousa, Thisbe och leibethriderna; Libethrias och Petra

Terpsichore

Dansens och körsångens musa.

Tethys

Hon var en av de 12 titanerna, hennes make var hennes bror, Okeanos. hon var dotter till Gaia och Uranos.
Tillsammans med Okeanos fick hon tusentals barn. Hon var bland annat mor till flodgudarna Asopos, Alpheios, Asterion, Grenikos, Termessos, Inakhos, Amnisos/Kairatos, Neilos, Khremetes, Anigros, Askanios, Hydaspes, Axios, Brykhon, Maiandros, Erasinos, Sperkheios och Symaithos samt till 3000 najaddöttrar kallade okeaniderna som hette bl.a: Asterope, Dione, Doris, Metis, Peitho, Ladon, Eurynome, Peneos, Kelouse/Pero och Elektre. Hon kan även vara mor till Rhode, Amfitrite och Boroe.

Thalassa

Hon var ett havsväsen, ett av universums tidigaste varelser. Dotter till Aither och Hemera.

Thalia

Komedins musa.

Thanatos

Dödens gud, son till Nyx och bror till Hypnos.

Theia

Mor till Helios, Selene och Eos.

Themis

Rättvisans gudinna, Zeus gemål och mor till horerna.

Thersites

Haltande figur i Iliaden. Smädade och förlöjligade hjältedåden. Tystades dock av Odysseus genom prygel. Dödades senare med en örfil av Akilles.

Theseus

Han var gift med Hippolyte och Faidra. Enligt en myt Poseidons son, en annan myt säger att han var son till Aigeus som var tributpliktig till kung Minos på Kreta. Tributen bestod av unga pojkar och flickor som offrades till vidundret Minotaurus i labyrinten i Knossos.

Theseus följde med till Kreta där han fann väg i labyrinten med hjälp av en tråd vilken han fått av kungadottern Ariadne. Han dödade sedan Minotaurus.

På hemvägen glömde han Ariadne på Naxos, dessutom glömde han att hissa vita segel vilket han lovat sin far att göra om han lyckats med sitt uppdrag på Kreta. Till följd av detta kastade sig Aigeus i havet när han såg de svarta seglen på Theseus skepp.

Thetis

Havsgudinna, en av neriderna, dotter till Nereus. Maka till Peleus, Akilles mor.

Thisbe

Bildade ett kärlekspar med Pyramus, se denne för mer information.

Thyrsos

Dionysos stav omvirad med murgröna o vinrankor samt en pinjékotte i toppen

Tisifone

En av de tre Erinyerna- hämndens gudinnor.

Titania

Älvornas drottning, Oberons hustru.

Titius

Son till Zeus och Gaea. Hans kropp var så väldig att den täckte 10 tunnland. Han försökte befläcka Latona, men Apollo kastade honom till Tartaros där en gam åt av hans lever vilken växte lika fort som den åts.Triton


Ursprungligen var han en son till Poseidon och Amfitrite. Blev senare en beteckning på en sorts havsgudar, s k tritoner, som hade mänsklig överkropp och fiskstjärt. Han kunde styra vågorna genom att blåsa i ett snäckskal.

Tyche

Gudinna som hade att göra med ödet och slumpen, blev med tiden skyddsgudinna för många städer.Tyfon

Tyfon var urdraken, han hade hundra huvuden och minst lika många ormar som växte ut ur hans kropp. Om han öppnade gapet kom det stormvindar farande samt glödande saliv.


Urania

Astronomins musa.

Uranos

Himmelsgud. Han var född av Gaia, och dessa båda tillsammans födde titanerna.

Volupta

Dotter till Psyke och Eros.


Xantippa

Dotter till Doris och hustru till Pleuron.

Xenia

En nymf som älskade Dafne.

Xenodamo

Son till nymfen Knossia.

Zefyros

Västanvinden, var smekande och mild.

Zeus

Gudarnas konung, son till Kronos och Rhea, gift med Hera. Associeras med åska och blixt.
Han ser till att lag och rätt härskar bland människorna.