Indiska gudar

Agni Eldens gud
Brahma Skaparen
Candra Mångud
Ganapati Lärdomens gud
Ganesja Lärdomens gud
Garuda Namnet på den örn vilken Vishnu brukade rida på
Hanuman Apguden
Indra Åskgud
Indrani Indras maka
Kali, Devi, Durga, Parvati, Uma Shivas maka
Kalki Uppehållaren
Kama Kärlekens gud
Karttikeya Krigsgud
Krishna Uppehållaren
Kubera Rikedomens gud
Lakshmi Vishnius maka
Mitra Daghimlens gud
Nandi Den hinduiske guden Shivas tjur
Parjapati Skapargud
Rama Uppehållaren
Rati Kamas maka, en kärleksgudinna i indisk mytologi
Rudra En gud som dyrkades under Vedatiden och vars drag, styrka o fruktsamhet övergick till Shiva.
Sarasvati Brahmas maka, vältalighet, vetenskap och konstens gudinna.
Siva, Shiva Förstöraren
Skanda Krigsgud
Surya Solgud
Ushas Morgonrodnadens gudinna
Varuna Himmels- och vattengud
Vayu Vindgud
Vishnu Uppehållaren
Visjnu Uppehållaren
Yama Dödsrikets gud