Romerska gudar

Aesculapius Läkekonstens gud
Amor Kärleksguden
Apollo Ljusets och sångens gud
Aurora Morgonrodnadens gudinna
Bacchus Vinets gud
Bellona Krigsgudinna
Ceres Åkerbrukets gudinna
Coelus Himmelens gud, Titanernas fader
Concordia Endräktens gudinna
Consus Skördegud
Cupido Kärleksguden, Venus son
Diana Dotter till Leto, Diana var jaktens gudinna
Dionysus Vinets gud
Discordia Tvedräktens gudinna
Discordia Tvedräktens gudinna
Egeria En vattennymf till vilken kvinnorna offrade för att få lättare förlossningar.
Fama Dotter till Tellus, ryktets och berömmelsens gudinna, hennes följslagare var Susurri, skvallrets gudinna, Credulitas misstagens och godtrogenhetens gud, Laetitia, lyckans gudinna, och Timores, fruktans gud.
Fauna Faunus hustru eller dotter
Faunus Bergens, betesmarkens och hjordarnas goda ande samt skogens gud.
Feronia Skördegudinna, särskilt dyrkad av frigivna
Fides Trohetens och edens gudinna
Flora Blomningens gudinna
Fortuna Lyckans gudinna
Furier Var för romarna underjordens gudinnor
Genius den gudomliga kraft som verkade i människan
Ilia (Rea Silvia) moder till Romulus och Remus
Ilosi Son till Tros och grundare av Ilion
Iris Regnbågens gudinna
Janus Begynnelsens gud, avnbildad med två ansikten. Hans attribut är dörrvaktarens nyckel och stav.
Juno Himladrottning och äktenskapets beskyddarinna, Jupiters maka
Jupiter Den högste guden
Justitia Rättvisans gudinna
Juturna En källnymf som ansågs beskydda en brunn. I denna brunn hämtade Vestalerna sitt vatten
Juventas Ungdomens gudinna
Juventus Gudarnas munskänk
Larerna Härdens skyddsandar
Latona Apollons och Artemis mor
Laverna Tjuvarnas beskyddarinna i Rom
Lemurs De dödas onda andar
Liber Fruktbarhetsgud, Jupiters far
Libertas Frihetens gudinna i Rom
Lucina Barnafödandets gudinna
Luna Mångudinnan
Lymfer I det gamla Rom, namnet på de gudomar som bodde i källorna
Manes De dödas andars välgörare
Mars Jämte Jupiter, romarnas nationalgud. Krigets gud, son till Juno
Matuta Morgonljusets gudinna, sjöfartens beskyddare. Hon hade sitt tempel i Forum Boanum.
Mercurius Handelns och samfärdselns gud
Minerva Blixtslungande krigsgudinna tillika hantverkets, bildningens, vetenskapens och konstens gudinna
Morfeus Han uppenbarade sig för de sovande i mänsklig gestalt, och var son till sömnguden Somnus
Neptunus Havets gud
Ops Gudamodern, Saturnus hustru, den rika skördens gudinna.
Orcus Underjordens gud, Vars uppgift var att släcka livet
Pales Betesgudinnan
Parcer Tre ödesgudinnor, Nona som spann livstråden, Decumana mätte ut dess längd och Morta klippte av den.
Pax Fredens gudinna
Penaterna Familjegudar, härdens väktare
Pomona Fruktens gudinna
Proserpina Vårens gudinna, dotter till Ceres och Plutos hustru
Quirinus Fredliga värvens gud. Ansågs vara den till gudarna upptagne Romulus
Salus Sundhetens och välfärdens gudinna, Hon var dotter till Askleipos, och hon hade ett tempel på Qirinalen.
Saturnus Fruktbarhetsgud, Jupiters far
Saturnalierna Uppsluppna glädjefester som firades i december. Dessa erbjöd särskilt slavarna vederkvickelse och många friheter
Silvanus Skogens gud
Sol Solguden
Somnus Sömnens gud
Spes Hoppets gudinna
Tellus Jordgudinnan
Terminus Terminus beskyddade gränser och råmärken. Vid Terminus högtider brukade man dekorera gränsstenarna med blommor.
Tiberinus Gud över floden Tibern.
Ulysses Den slugaste av alla superhjältar
Uranus Himmelsgud
Vejovis Underjordens gud
Venus Kärlekens gudinna, mor till Aeneas
Vesta Härdens och den heliga eldens gudinna
Victoria Segerns gudinna
Vortumnus Trädgårdsguden, Pomonas make
Vulcanus Smidekonstens gud