Tvestjärt


Jordlöpare.


Spindel på bordet.


Korsspindel i nät.


Påfågelsöga.


Märklig figur i min hand.


Häftigt flygfä 1.


Häftigt flygfä 2.


Jättemygga


Mera kryp


Korsspindel


Makaonfjäril i syrenbuske.


Geting på spadskaft.


Mysko flygfä i fönstret.


Spindel på plastmatta.


Nyfiken gråsparv.


Bevingad varelse.


Infångad långhorning.


Geting som samlar bomaterial.


Solande fluga i spaljen.


Någon slags larv, blir ev. en vacker fjäril.


En fyrbandad blombock, tillhör långhorningarna.


Långhorning (myskbock?), som landat på bilhuven.


Jättemygga som landat på garageporten.


Trollslända som landat på frugans jacka.


Nattfjäril som vilar sig på förstukvisten.